Shqip

Mirë se vini në pyetësorin në ndërmarrjen tuaj!

Jepni adresën e emailit të punës më poshtë. Nëse nuk keni adresë emaili pune, jepni adresën e emailit privat.

Më pas, shtypni butonin “LOGIN”.

Pas pak do të merrni një lidhje me email, me të cilën do të keni akses në pyetësor.

Nëse keni pyetje apo probleme, drejtojuni ekipit të “icommit” (welcome@icommit.ch, Tel. +41 43 266 88 77).